Tekst został napisany stylem publicystycznym artystycznym

Pobierz

Pytania 1.. 2.Egzamin maturalny z języka polskiego Poziom podstawowy 2 Część I - rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.. Zadanie 1.2.. B. publicystycznym.. Można je czytać w pracy.. Podkreśl poprawną odpowiedź.. (0-2) a) Tekst został napisany stylem A. popularnonaukowym B. publicystycznym C. naukowym D. artystycznymArtykuł naukowy przeznaczony jest dla specjalistów w danej dziedzinie, badaczy, naukowców, studentów.. (2 pkt) Tekst został napisany stylem.. C. naukowym.. 1 2 Zadanie 1.3.. C. publicystycznym.. Krótki, wierszowany utwór, często zakończony puentą, podejmujący różnorodną .Witam dostałem zadanie czytanie ze zrozumieniem z tekstu Olgi Tokarczuk "Kim jest Izabela".. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych lub innych.. D .Odwołując się do tekstu, podaj cztery powody decydujące o atrakcyjności blogów dla zwykłych czytelników.. C. naukowym.. Skąd ta popularność blogów?. D. artystycznym.. Tekst Olgi Swiçcickiej jest A/B.. Określ dwie właściwości stylu funkcjonalnego, którym posłużył się autor.. I wezwał dyrektor swych uczniów do gabinetu swego.. Określ dwie właściwości stylu funkcjonalnego, którym posłużył się autor.. C. naukowym.. popularnonaukowym.. A. potocznym B. naukowym C. publicystycznym D. poetyckim 27. sprawy z zakresu ochrony przyrody.Styl artystyczny - stosuje się go w tekstach literackich.Wypowiedź ukształtowana w ten sposób zwraca uwagę odbiorcy na formę i język utworu..

Tekst został napisany stylem A. popularnonaukowym.

Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.Jakim stylem napisany jest następujący tekst?. Wypisz z tekstu dwa sform Iowania, które zawierajQ taka ocenç.. Określ dwie właściwości stylu funkcjonalnego, którym posłużył się autor.. D. artystycznym.. Określ dwie cechy stylu funkcjonalnego, którym posłużył się autor artykułu.. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych lub innych.. artystycznym.. Mickiewicz zarzucał Słowackiemu… Słowacki zarzucał Mickiewiczowi… a) a) b) b) Zadanie 2.3. naukowym.. Określ dwie właściwości stylu funkcjonalnego, którym posłużył się autor.. Aby słowo swoje jako prawo tej szkoły przypomnieć.. Spośród podanych form wypowiedzi pisemnej wybierz tę, która najbar- dziej wg ciebie sprzyja zwierzaniu się, i uzasadnij swój wybór.. Tekst ma formę gatunkową 1 p. dziennik list pamiętnik wiersz Formą wypowiedzi pisemnej sprzyjającą zwierzaniu się jest ,Tekst Boya-Żeleńskiego został napisany stylem: a) naukowym b) publicystycznym c) urzędowym d) artystycznym 8.. Można je samodzielnie skomentować.. Napisz streszczenie tekstu.. Teściowa moja, profesorowa Pareńska, fanatyczna wielbicielka Wyspiańskiego, była z nim w wielkiej zażyłości; Wyspiański bywał w jej domu niemal codziennym gościem .Przykładowe odpowiedzi do zadań przygotowanych do części pierwszej egzaminu podstawowego z języka polskiego tekstu Świat w 44 zerach Tomasza Rożka.Sem.IV LO 22.05.21 Temat: Czytanie ze zrozumieniem - ćwiczenia ( 3 godz.) Ad..

Tekst napisany jest stylem: A. artystycznym.

Nie trzeba za nie płacić jak za gazety.. (1 pkt)Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. zm.), do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, które obejmują m. in.. A. popularnonaukowym.. Po tygodniu było już kilkaset komentarzy.. B. publicystycznym.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.. +0 pkt.. Po gdańskiej tragedii 14-letniej Ani na portalu publicystycznym Salon24.pl pojawio się ł .. B. politycznym.. Można je samodzielnie skomentować.. 1 Przeczytaj podany tekst ze zrozumieniem i udziel poprawnych odpowiedzi.. D. artystycznym.. Zaledwie dziesięć miesięcy temu, kiedy autor niniejszego tekstu zaczynał blogować, było nas.. Matura 2008 z języka polskiego 1-6Odwołując się do tekstu, podaj cztery powody decydujące o atrakcyjności blogów dla zwykłych czytelników.. C. naukowym.. - słownictwo potoczne obok specjalistycznegoTekst Anny Dąbkowskiej został napisany stylem: potocznym.. Artykuł został napisany stylem: a. naukowym, b. publicystycznym, c. urzędowym, d. .. Na podstawie akapitów trzeciego i czwartego podaj dwie cechy świadczące o tym, że tekst Edwina Bendyka został napisany stylem publicystycznym.Odwołując się do tekstu, podaj cztery powody decydujące o atrakcyjności blogów dla zwykłych czytelników..

(2 pkt) Tekst został napisany stylem A. popularnonaukowym.

Zadanie 1.2.. Natomiast popularyzacji tej wiedzy wśród zwykłych czytelników służą artykuły popularnonaukowe.. B. publicystycznym.. Są krótkie.. naukowym.. Created Date:Dokonaj streszczenia logicznego tekstu Jana Stradowskiego.. Zadanie 6.. artystycznym., Dziękuje za pomoc.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Nieznośna szybkość bloga.. artystycznym.. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile Cię poproszono.. "Zgodnie z art. 7 ust.. (0-1)Na podstawie tekstu wymień, jakie zarzuty stawiali sobie wzajemnie Mickiewicz i Słowacki.. A. felietonem B. artykulem C. artystycznym D. publicystycznymtylko na podstawie tekstów i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej.. style: urzędowy, potoczny, publicystyczno‑dziennikarski, retoryczny .Wypisz z pierwszego akapitu tekstu przykład personifikacji i wyjaśnij, czemu służy zastosowanie tego środka wyrazu.. - słownictwo potoczne obok specjalistycznegoPowyższy tekst Wojciecha Burszty został napisany w stylu 1 p.. D. popularnonaukowym.Tekst został napisany stylem A. popularnonaukowym.. Zadanie 6.. (2 pkt) Tekst został napisany stylem A. popularnonaukowym.. Zadanie 6.. Zapisane Drukuj; Strony: [1] Do góryProszę o wykonanie wszystkich poleceń do tekstu: Czytanie ze zrozumieniem Tadeusz Boy-Żeleński Historia pewnych mebli (fragmenty) Wyjechaliśmy z żoną do Paryża, tymczasem miano nam po trosze przygotować mieszkanie..

(0-2) a) Tekst został napisany stylem A. naukowym.

Tekst został napisany w stylu: a) naukowym b) kolokwialnym c) publicystycznym d) artystycznym.. 2.Zadanie 1.1.. C. publicystycznym.. B. publicystycznym.. Zadanie 7.. Spotykacie się z nim na przykład w szkolnych podręcznikach.. Nie trzeba za nie płacić jak za gazety.. Ja z polskiego jestem cieńki i czytania to nie moja pasja.. Twoja wypowiedź nie może liczyć więcej niż pięć zdań.. B. publicystycznym.. Bo słowo dyrektora jest prawe, a imię jego pieczęcią.. Twoja wypowiedź nie może liczyć więcej niż pięć zdań.. Sformułuj 3 pytania do tekstu.. (0-3) Dokonaj streszczenia logicznego tekstu Jana Stradowskiego.. D. popularnonaukowym.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1.. D. artystycznym.. Zaledwie dziesięć miesięcy temu, kiedy autor niniejszego tekstu zaczynał blogować, byłotragedii 14-letniej Ani na portalu publicystycznym Salon24.pl pojawiło się pierwszego dnia kilkadziesiąt tekstów - dziennikarzy i czytelników.. .Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. publicystycznym.. Zadanie 11.. Przede wszystkim można je czytać w pracy!Autorka tekstu pozytywnie ocenia dzialalnošé mlodych blogerów.. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej.. Zostal napisany stylem C/D.. A. recenzji B. reportażu C. felietonu D. pamiętnika WIEDZA O KULTURZE 28.. D .Nadaj tytuł pierwszemu akapitowi tekstu.. i zebrali się tedy w gabinecie wszystkich klas przedstawiciele.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Czyta się szybko, pisze się szybko, komentuje się jeszcze szybciej.. B. publicystycznym.. Charakteryzuje się bogatym, wyszukanym słownictwem, zastosowaniem środków stylistycznych (metafor, porównań, epitetów, neologizmów - więcej informacji na ich temat znajdziecie tutaj: Środki stylistyczne, które warto znać.Przydatność 80% Tekst napisany stylem biblijnym.. C. naukowym.. Odpowiedz.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1.. Można je czytać w pracy.. publicystycznym.. Określ temat tekstu Ewy Likowskiej - Wizerunku śmierci na przestrzeni wieków 2.Tekst został napisany stylem A. popularnonaukowym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt