Dopisz przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym bogaty biedny ciężki

Pobierz

W ten sposób stopniuje się przymiotniki jednosylabowe oraz dwusylabowe zakończone na -y (wówczas -y zamienia się w stopniu wyższym i najwyższym w -i).. Uwaga 1.. Question from @Magda7928p8xo11 - Gimnazjum - PolskiPrzymiotnik - część mowy określająca cechy istot żywych, rzeczy, zjawisk, pojęć i stanów.. +0 pkt.. Question from @mateusz123g67 - Szkoła podstawowa - PolskiTrzy stopnie przymiotników.. Aby mówić o rodzajach stopniowania przymiotników, należy najpierw zapoznać się z nazwami samych stopni.Wyróżniamy stopnie: równy, wyższy i najwyższy.Stopień równy to przymiotnik w podstawowej formie.. Napisz zdania.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Zadanie z anglika.. 2010-03-18 12:43:32; Ułóż zgodne z prawdą zdania.. Niektóre przymiotniki tworzą stopień wyższy za pomocą słowa "bardziej" i formy stopnia równego.. Nazwa wywodzi się od słowa "przymiot" - czyli cecha, właściwość, która określa właściwości dostrzegalne ludzkimi zmysłami oraz pozazmysłowe, wywnioskowane z zachowania istot żywych bądź właściwości przedmiotów.W przypadku zjawisk czy pojęć przymiotniki mogą mieć .Wystopniuj przymiotniki w stopniu wyższym i naj wyzszym.. 2013-02-03 20:00:43; przymiotniki w stopniu wyższym i njawyższym.. Karty ćwiczeń.. Natomiast gdy chcemy powiedzieć, że danej cechy jest mniej, wtedy dodajemy less w stopniu .Stopniowanie tych przymiotników wygląda następująco: dobry - lepszy - najlepszy, zły - gorszy - najgorszy, mały - mniejszy - najmniejszy, duży - większy - największy..

Zastosuj przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym.

Dopisz do nich wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym.. Przymiotniki, które mają nom.. najładniejszy ( brzydki) - bogaty - bogatszy - najbogatszy ( biedny) - zazdrosny - zazdrośniejszy - najzazdrośniejszy ( szczery) - zimny - zimniejszy - najzimniejszy ( ciepły) - mroźny - mroźniejszy .Stopniowanie przymiotników angielskich 3+ sylabowych.. Question from @Directionerka24 - Szkoła podstawowa - PolskiPrzymiotniki tworzą formy stopnia równego: ładny, wyższego: ładniejszy i najwyższego: najładniejszy.. Przymiotniki możemy stopniować również w dół, gdy chcemy podkreślić mniejsze nasilenie cechy - w stopniu wyższym poprzez .1.. 2014-03-01 12:27:32; Wpisz przymiotniki / przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym.. rodzaju męskiego zakończony na - er tworzą superlativus przez dodanie do tej właśnie formy formantów - rimus, rima, rimum, np.,.. saluber - rimus, saluber - rima, saluber .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Zapisz po pięć przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym.dopisz do nich wyrazy przeciwstawnePrzymiotniki w stopniu równym wyższym i najwyższym bogaty droższy najrzadszy szlachetny.. Przymiotnika w stopniu wyższym używamy wówczas, gdy chcemy podkreślić daną cechę przymiotnika lub dokonać porównania, natomiast w stopniu .Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Dopisz partykułę nie do przymiotników i przysłówków, ale w stopniu wyższymJak wskazują same zakończenia rodzajowe przymiotniki w stopniu najwyższym będą się odmieniać wg deklinacji I i II..

Odmień poniższe przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym: a) Ł 20- f) 85 p.-.

Gdy chcemy zaznaczyć, że jakaś cecha jest bardziej intensywna wtedy stopniujemy dane słowo poprzez dodanie more w stopniu wyższym oraz the most w stopniu najwyższym.. Jeżeli przymiotnik zawiera jedną samogłoskę, po której następuje jedna spółgłoska, końcowa .Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Dopisz wymyślone przez siebie zdania z przysłówkami w stopniu równych, wyższym i najwyższym.. Możliwe jest również stopniowanie w ten sposób .3 Do podanych przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym dopisz ich przeczenia z cząstką ,,nie'' mądrzejszy,głośniej,lżejszy,delikatniej,najciekawszy,najzimniej,najdalszy,najpilniej.wyższynajwyższy.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.Dopisz przymiotniki lub przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym : -niemiło -nieładnie -nietrudno -niedobry.. Przymiotniki w stopniu najwyższym.Zadanie: wypisz przymiotniki w stopniu rownym wyzszymi najwyzszym Rozwiązanie:przymiotniki w stopniu równym ciemny ciekawy dziwny stary wysoki słaby ostry czysty głośny chudy gorący cienki przymiotniki w stopniu wyższym mocniejszy krótszy dłuższy tańszy głupszy niższy przymiotniki w stopniu najwyższym gt brakPrzymiotniki i przysłówki Stopniowanie przymiotników: Stopniowanie regularne Jest to stopniowanie za pomocą końcówek -er i -est..

Cz. 5ZAPISZ po 5 przymotników i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym.

Wyróżnia się trzy typy stopniowania: regularne, nieregularne i opisowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt