Wypracowania pl antygona

Pobierz

Akcja tragedii ma miejsce w Tebach, którymi przed laty rządził Król Edyp.Antygona Autor: Sofokles Tytuł: Antygona Forma: tragedia antyczna Data powstania: prawdopodobnie 442 r. p.n.e. Streszczenie: Akcja dramatu trwa jedną dobę, rozpoczyna się przed świtem przed pałacem królewskim w Tebach, gdzie rozmawiają Antygona i Ismena.. - miała poczucie obowiązku, który był spowodowany braterską miłością.. Antygona jako bohaterka tragiczna.. Tematem rozmowy jest rozkaz króla Kreona.. Sztuka Powstała w 443 r.p.n.e w Atenach, tam też była po raz pierwszy wystawiona.. Te cechy jej charakteru decydują o tym, że buntuje się przeciwko zakazowi Kreona, który uznaje za sprzeczny z własnym sumieniem i braterską miłością.Wypracowania Wypracowania Rola klątwy w "Antygonie" Sofoklesa ściągaj 1 80% 56 głosów Najsłynniejsza grecka tragedia antyczna to "Antygona" Sofoklesa.. Według których postępować?. - wola umrzeć i doczekać życia wiecznego, niż żyć ze świadomością zbezczeszczenia zwłok brata .Antygona.. Antygona - opracowanie lekturyMotyw buntu i pogodzenia się z losem.. Wypracowanie zawiera 407 słów.. Antygona to tytułowa bohaterka.. Kobieta jako bohater literacki.. Rozwinięcie motywu bohatera tragicznego na przykładzie Antygony.. Przyczynił się także do rozwoju teatru greckiego.Streszczenie.. Aby przejść do kon­kret­ne­go opra­co­wa­nia, klik­nij jeden z poniż­szych tema­tów i przejdź na stro­nę z moim omówieniem.Wypracowania Sofokles "Antygona" Opisy wypracowań: Motyw buntu i pogodzenia się z losem..

antygona.

Zakaz Kreona grzebania ciała Polinejkesa 2.. Akcja tragedii ma miejsce w Tebach, którymi przed laty rządził Król Edyp.. Rozkazał służącemu, aby wyniósł dziecko w góry i tam je porzucił.antygona musi wybierać pomiędzy prawem boskim (pochowaniem brata zgodnie z zasadami religijnymi) i prawem ludzkim (postępowanie zgodnie z prawem ustanowionym przez człowieka, kreona); z kolei kreon albo będzie postępował zgodnie z wydanym rozkazem (kto pochowa zdrajcę, zginie) albo zostanie okrzyknięty królem, który prawo nagina do własnych …1.. Sztuka Powstała w 443 r.p.n.e w Atenach, tam też była po raz pierwszy wystawiona.. - była moralna i szanowała drugiego człowieka.. Wbrew zakazom władcy Teb zdecydowała się na pochowanie brata, Polinejkesa, którego okrzyknięto zdrajcą, gdyż występując przeciwko rządzącemu bratu - Eteoklesowi, doprowadził do wojny domowej.Antygona JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!. Wywołać to może zatem dyskusję, które z praw należy uznać za ważniejsze?. Krystyna Beńko Wypracowania "Antygona" - krótkie opracowanie "Antygona" opracowanie.. Dokonanie zakaznego obrzędu pogrzebowego przez Antygonę.. Dziewczynę tę strażnik pojmał, gdy trupa grzebała, przyprószywszy zwłoki cienką warstwą ziemi.Antygona - opracowanie Mit rodu Labdakidów Król Teb, Lajos usłyszał w Delfach przepowiednię, że zginie z rąk własnego syna..

antygona Antygona jest osobą dumną, porywczą, zdecydowaną i energiczną.

Analiza dokładnie przedstawia obraz kobiety jako bohatera literackiego, stworzony przez Sofoklesa w tragedii .Co ma zrobić Antygona Możliwe rozwiązania: 1.. Rozpoczął tym samym wojnę domową.Wypracowanie o Antygonie - tragicznej bohaterce starożytnego greckiego dramatopisarza - Sofoklesa.. Rozmowa… Całe wypracowanie →Wypracowania Motyw prawa w "Antygonie" Sofoklesa | wypracowanie Na przykładzie "Antygony" Sofoklesa możemy wyróżnić dwa rodzaje praw: te, ustanowione przez bogów oraz takie, które wymyślili ludzie.. Król uznał za zdrajcę ich brata, Polinika i zakazał pod groźbą ukamienowania jego .2.. Sofokles napisał ją w okresie swojej największej świetności.Wypracowanie zawiera 411 słów.. Antygona jest postacią tragiczną: - prawa boskie były dla niej ponad prawa ludzkie.. Szanowna Ławo Przysięgłych!. Być posłuszną Kreonowi i zostawić ciało brata na pastwę zwierząt 1> pogrzebać brata a) negatywne -gniew Kerona - Ostateczna śmierć Antygony - straci ukochanego -brak nadzieji na przyszłość b)pozytywne -dusza brata dostanie się do hadesu - wypełni tradycje rodzinnąWypracowanie poparte jest cytatami pochodzącymi z tekstu lektury.. Antygona to przykład wzorcowej tragedii .Katalog ściąg i wypracowań z zakresu .. - była odważna.. Kobieta jako bohater literacki.Podobne wypracowania "Antygona" - Sofokles "Antygona" - Sofokles 1.Sofokles żył w latach 496-406 p.n.e. Był - obok Ajschylosa i Eurypidesa- jednym z trzech najwybitniejszych tragediopisarzy greckich..

Pogrzebać brata 2. antygona Antygona jest osobą dumną, porywczą, zdecydowaną i energiczną.

zadanie dodane 5 listopada 2010 w Język polski przez użytkownika kamilusia19922 (10) [Szkoła średnia] edycja 6 listopada 2010 przez użytkownika -KaI-.Zapoznaj się z naszymi propozycjami wypracowań z różnych przedmiotów i zwróć uwagę na to, że te najbardziej interesujące możesz dodawać do swojej listy ulubionych prac.. Zatem podstawową kategorię estetyczna stanowi tu tragizm połączony z wzniosłością.. Skazanie Antygony na śmierć.. Jest córką Edypa oraz siostrą Ismeny, Polinejkesa i Eteoklesa.. Zebraliśmy się tutaj, by wymierzyć sprawiedliwość córce Edypa - Antygonie.. "Antygona" jest tragedią - poważnym utworem scenicznym, którego motyw przewodni stanowi nieprzezwyciężony konflikt pomiędzy dążeniami wybitnej jednostki a siłami wyższymi (losem, prawami historii, interesem społecznym, prawami natury).. Te cechy jej charakteru decydują o tym, że buntuje się przeciwko zakazowi Kreona, który uznaje za sprzeczny z własnym sumieniem i braterską miłością.Przymiotnik ten odnosi się do dramatu Sofoklesa pt.: Antygona Zawiera on treść obrazującą istotę problemów życia ludzkiego, dotyczącą czasów, w których utwór powstał oraz dziejów współczesnych i przyszłych.. Wypracowanie omawia dwa motywy literackie: buntu i pogodzenia się z losem ,na postawie zestawienia postaw dwóch bohaterek antycznej tragedii Sofoklesa pod tytułem "Antygona"..

Tekst zawiera 237 słów.ANTYGONA - wypracowania Mowa oskarżycielska przeciwko Antygonie Mowa oskarżycielska przeciwko Antygonie.

Antygona skarży się swojej siostrze Ismenie na los ich rodu, na którym ciąży od kilku pokoleń fatum.Jak sie piszę dobre wypracowanie maturalne o antygonie.. Główna kategoria estetyczna to w tym utworze tragizm połączony z patosem.Wypracowanie poparte jest cytatami pochodzącymi z tekstu lektury.. wypracowanie.. Wysoki Sądzie!. Autor zaczerpnął fabułę z mitologii.. Wypracowanie o Antygonie - tragicznej bohaterce starożytnego greckiego dramatopisarza - Sofoklesa.. (niektóre źródła podają dokładniejszą datę 441 r. p. n.e.).. Rozmowa Antygony i Ismeny dotyczaca pochowania ciała brata a) bunt Antygony przeciwko decyzji Kreona b) deklaracja Ismeny posłuszeństwa wobec władcy 3.. Kiedy jego żona - Jokasta urodziła potomka, postanowił go zgładzić.. 4914 787 528 58 wypracowanie - Język niemiecki Nasze materiały pobrano już 204509770 razy Lista wypracowań w kategorii Antygona Sofokles "Antygona" - opracowanie utworu TAGI: Sofokles Antygona starożytność tragedia opracowanie"Antygona" Sofoklesa rozpoczyna się od rozmowy sióstr, Antygony i Ismeny, o decyzji Kreona.. Powstała około 440 r. p. n. e.. "Antygona" - to tragedia antyczna, patetyczny utwór przeznaczony do wystawienia na scenie, główny wątek to trudny do rozwiązania konflikt między pragnieniami jednostki wyjątkowej i siłami wyższymi, jak: los, przeznaczenie (fatum), prawa naturalne, dobro społeczne.. Zaloguj się, aby móc korzystać z tej opcjiW 2023 r. na egza­mi­nie ust­nym z języ­ka pol­skie­go poja­wią się 3 pyta­nia doty­czą­ce "Anty­go­ny" Sofo­kle­sa.. Wypracowanie omawia dwa motywy literackie: buntu i pogodzenia się z losem ,na postawie zestawienia postaw dwóch bohaterek antycznej tragedii Sofoklesa pod tytułem Antygona.. Stwierdził on bowiem, że jeden z ich braci, Polinejkes, nie zostanie pochowany za to, że uznany został przez władcę za zdrajcę ojczyzny, gdyż wystąpił przeciwko własnemu bratu, Eteoklesowi, który zasiadał na tronie.. W prologu, czyli części otwierającej tragedię grecką dowiadujemy się o akcji utworu.. Mówiąc o wielkich tragikach greckich, nie sposób nie wspomnieć Eurypidesa i Arystofanesa.. Antygona to jedna z trzech sztuk Sofoklesa opowiadających o rodzie Labdakidów.. Osią utworu jest konflikt tragiczny między Kreonem (królem reprezentującym racje państwa) i Antygoną (buntowniczką walczącą o dobro jednostki)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt