Symbole narodowe scenariusz zajęć klasa 3

Pobierz

Uczeń dowie się w jakich sytuacjach styka się z symbolami narodowymi i jak powinien się wówczas zachować.SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH.. I flaga biało-czerwona dumnie powiewa wywieszona.Symbole narodowe * Godło * Flaga * Hymn Godło Polski Wykorzystanie W dokumentach Na monetach Flaga Polski Wykorzystanie Na statkach Wykorzystanie W lotnictwie wojskowym i cywilnym Hymn Polski Hymn Polski Wykorzystanie Podczas uroczystości państwowych Podczas imprez sportowych Każdy Polak powinien znać symbole narodowe, okazywać im szacunek.10.. Imię i nazwisko nauczyciela: Martyna Buras.. (godło) Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie A na niej biel jest i czerwień.. GODŁO układanie puzzli (w formie kolorowanki) (załącznik 3) (przewidywany czas: 6 minut) Zadaniem dzieci jest ułożenie puzzli, które składają się z sześciu elementów.Przedstawienie dzieciom celu prowadzonych zajęć- poznanie symboli narodowych Polski.. Zaloguj się Załóż konto .. Symbole Polski.. Polskie symbole narodowe, każde dziecko wymienić jest gotowe.. Uczeń umie wymienić wszystkie polskie symbole narodowe oraz wie dlaczego są one ważne.. - Dobieranie i wklejanie właściwego symbolu do zdjęcia parku narodowego.. Uczeń umie opowiedzieć legendę " O Lechu, Czechu i Rusie".. Dzieci powinny znać symbole narodowe oraz nauczyć się patriotyzmu i przywiązania .Nauczycie opowiada legendę o Lechu, Czechu i Rusie, wykorzystując w tym celu slajdy z prezentacji "Nasze symbole narodowe"..

Symbole narodowe.

3.Dzień 2.. Cele operacyjne:grupa wiekowa: klasy 1-3 czas zajĘĆ: 60 minut cele ogÓlne: - zapoznanie uczniÓw z symbolami narodowymi - uŚwiadomienie uczniÓw jakĄ rolĘ w Życiu czŁowieka odgrywa ojczyzna cele operacyjne: - wymienia symbole naodowe polski i podaje ich charakterystykĘ -wyjaŚnia znaczenie symboli narodowych w Życiu kaŻego czŁowiekaIV.. Uzasadnienie wyboru tematu Temat zgodny z podstawą programową.. "Symbole narodowe"- oglądanie filmiku edukacyjnego Utrwalenie wiadomości na temat symboli narodowych.. Zwraca uwagę, że symbole narodowe reprezentują powagę Rzeczypospolitej i wymagają szacunku.. Temat bloku: Rzeczpospolita Polska naszą Ojczyzną 4.. Przedmiot edukacja wczesnoszkolna - humanistyczna 3.. Z wierszykiem na pewno szybciej utrwalimy symbole narodowe.. Rozpozna i nazwie symbole narodowe: flagę, godło, hymn.. 1) Wiadomości Uczeń: a) wymienia nazwy polskich parków narodowych; definiuje pojęcia: park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat; b) zna symbole poszczególnych parków narodowych; c) wymienia zasady zachowania się na obszarach chronionych; 2) Umiejętności Uczeń: a) wskazuje na mapie położenie polskich parków narodowych;Scenariusz zajęcia w grupie 4- latków: ,,Nasze symbole narodowe" Data: 19.12.2019r..

(flaga)Przebieg zajęć: 1.

Słuchanie opowiadanie nauczyciela na temat flagi i hymnu Polski.. Naród to grupa ludzi, których łączy kultura, język, religia, historia,1.. Ćwiczenie interaktywne - układanie puzli (hasło .3 listopada 2016.. Niektórzy uważają, że za symbole narodowe można uznać także inne rzeczy - takie jak tradycje, stroje ludowe, legendy, a nawet mundury wojskowe.Zawsze możemy spróbować wraz z dziećmi poetyckich sił.. Lekcja: Symbole Polski (temat 131) Lekcja z e-podręcznika ; Scenariusz zajęć: Polska moja - Ojczyzna; Zapoznaj się: Polskie symbole narodowe; Zobacz bajkę: "Legenda o Lechu, Czechu i Rusie" Rozwiąż zadania: "Legenda o Lechu, Czechu i Rusie" Zagraj, pokoloruj, zgadnij: Poznajemy symbole narodowe"Mazurek Dąbrowskiego" i symbole narodowe , Klasa 4 , Lekcja muzyki , Muzyka , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.pl.. Pozna ciekawostki historyczne o początkach państwa polskiego oraz legendy o Lechu i powstaniu Gniezna.Cele szczegółowe: Uczeń umie wyjaśnić pojęcie "symbol".. Cele szczegółowe - dziecko: wie, że jest Polakiem,Przebieg zajęć 1.. Kilka kolorowanek do wyklejania plasteliną, bibułą lub malowania z pewnością ułatwi zapamiętanie naszych symboli narodowych.. Praca indywidualna w zeszytach ćwiczeń.. 4.Dziecko utrwali wiedzę ma temat symboli narodowych (godła, flagi, hymnu)..

Czas trwania zajęć 45 minut 5.

Tematy dni w bloku: - Nasze symbole narodowe - Miejscowość, w której mieszkam - Zawody naszych rodziców - Poznajemy pracę lekarza i pielęgniarki - Święto Pracy - Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 MajaI.. Kontury Polski, flaga oraz godło czekają do wydruku w kilku opcjach zarówno dla młodszych jak i starszych .Flaga, hymn i godło to nasze SYMBOLE NARODOWE FLAGA 1 Za poprawne odpowiedzi wybrane dziecko wkłada w rękę Małego Polaka (przywieszonego na tablicy) pierwszą flagę.. 2) 3) 4) Metody pracy: pogadanka, pokaz, dyskusja dydaktyczna, ćwiczeniowa Formy pracy: zbiorowa jednolita, indywidualna jednolita, w grupach Środki dydaktyczne: podręcznik Nowi Tropiciele kl. 1 część 5 s. 14, 15, ćwiczenia Nowi Tropiciele s. 16, 17 , film YOU TUBE - Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały IPN tv Kraków,SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH 1.. Wysłuchanie legendy o "Lechu, Czechu i Rusie", swobodne wypowiedzi na temat treści legendy, dociekanie, dlaczego w godle Polski jest orzeł; ustalenie kolejności wydarzeń.. Zasady używania godła i flagi państwowej oraz szczegóły dotyczące wykonywania i odtwarzania hymnu określa ustawa.. 2.Oglądanie filmu edukacyjnego o symbolach narodowych..

Temat: Nasze symbole narodowe .

Karta pracy 1 - Symbole Polski .6.. Cele ogólne: - zapoznanie z symbolami narodowymi, - kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej, - budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych,Po wysłuchaniu nauczyciel pyta: Kim jesteśmy?. (Polska), nauczyciel opowiada o tym, że każdy kraj ma swoje symbole narodowe.. Prowadzący zajęcia tłumaczy znaczenie terminu "naród".. Etap edukacyjny i klasa edukacja wczesnoszkolna - klasa I 2.. Uczniowie wskazują różnice w jego symbolice, porównując je z czasami współczesnymi.PRZEBIEG ZAJĘĆ 1.Wprowadzenie do tematu zajęć.. "Zagadki z Polską związane"- zabawa dydaktyczna wg pomysłu n-la.Cele główne: Uczeń: zna symbole narodowe - barwy, godło, przy pomocy konwersji zdjęcia na model 3D, potrafi zaprojektować na komputerze, w programie do projektowania 3D, model godła Polski, który spełnią rolę pomocy dydaktycznej.. - Sformułowanie i zapisanie w zeszytach ćwiczeń notatki na temat parków narodowych.. Następnie prezentuje wszystkim zgromadzonych widok godła Polski na przestrzeni lat i wieków.. Wysłucha hymnu narodowego, przyjmując przy tym właściwą postawę.. Scenariusze lekcji (1) Zobacz wyniki (2) Filtruj materiały data: najnowsze Zobacz również: Zestawy Nowej Ery .. Niezwykłe Lekcje Rytmiki - Jestem Polakiem 2.. Temat zajęć: Polskie symbole narodowe 4.. Wyjaśnia także, że naród polski ukształtował się ze słowiańskich plemion, a nazwa polskiego państwa pochodzi od nazwy słowiańskiego plemienia Polan.. Cele lekcji.. Podkreśla, że każdego z Nas obowiązuje zachowanie powagi i spokoju oraz atmosfery czci i szacunku wobec symboli narodowych.. Przygotowałam dla Was karty pracy przybliżające dzieciom polskie symbole narodowe.. Obszary z podstawy programowej: 1.1,2; 3.1,3; 8.1; 14.3,8; 15.5; Cele ogólne: - budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych; - kształtowanie postawy patriotyzmu; - wzbogacenie słownika dzieci o nowe pojęcia: flaga, godło, hymn; Cele operacyjne: - opisuje flagę Polski, - rozpoznaje godło państwowe, opowiada, co ono przedstawia, - wie, czym są symbole narodowe, - słucha hymnu Polski, zachowując odpowiednią postawę, podejmuje próby śpiewania .Do polskich symboli narodowych zaliczamy flagę, godło oraz hymn.. Ochronę prawną symboli państwa polskiego gwarantuje Konstytucja.. "Jestem Polakiem"- zabawa ruchowa do piosenki.. Te symbole narodowe są ustalone prawnie przez specjalną ustawę.. Słuchanie "Mazurka Dąbrowskiego" i nauka pierwszej zwrotki i refrenu.. Godło to na czerwonym tle Orzeł Biały, złotą koronę ma ten ptak okazały.. Słuchanie wiersza Marcina Przewoźniaka ,,Polskie symbole" - rozmowa kierowana na temat treści utworu .. Kto tego symbolu nie zna, niech ze wstydu zaraz spłonie.. "Polak Mały" - obejrzenie filmu edukacyjnego, zapoznanie się uczniów z symbolami narodowymi Polski (herb, flaga, hymn).. Czytanie krótkiego tekstu z podręcznika podsumowującego wiadomości.. Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat szacunku do symboli narodowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt