Protokół z rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko urzędnicze

Pobierz

Ogłoszenie wyników naboru.. Przejdź do treści.. Ogłoszenie wyników naboru.. Pytania zadawane z trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (wszystkim kandydatom zadawano te same pytania): .. P. Adrianna Szewczak - kandydatka na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ochrona środowiska) wykazała się bardzo dobrą znajomością .Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji oraz możliwość oceny: predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, posiadanej wiedzy na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega sięPodjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze 1.. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Rozdział X Sporządzanie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy.. Tomasz Raszewski - inspektor ds. obsługi prawnej 4.Jun 14, 2022Protokół z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko - księgowy.. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w BiuletynieW Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina opublikowano informację (protokół) z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie..

Protokół z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko księgowej.

Wzór protokołu zniszczenia dokumentów do naboru stanowi .NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNICZE .. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku inspektora ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, powszechnego obowiązku obrony, ochrony przeciwpożarowej i informatykiProtokół z przeprowadzenia testu kompetencyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej na wolne urzędnicze stanowisko referenta prawnego W dniu 27.01.2010 r. komisja w składzie: 1.. Test składa się z 25 pytań jednokrotnego wyboru.. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.. Rozdział IV Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 1.Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie4 days agoPROTOKÓŁ.. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej .. Zbiorczy arkusz oceny kandydatów stanowi załącznik do Protokołu naboru.6.. Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW.. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska .który w selekcji końcowej uzyska najwyższą liczbę punktów z testów, rozmowy kwalifikacyjnej..

5.12. konkursie - nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Potrzeby kadrowe.. 2) Komisja działa według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.. 1) Nabór na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadza Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Repki.. PRZEPROWADZENIE TESTU I ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ 1.Celem testu kwalifikacyjnego będzie sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Rozdział I Postanowienia ogólne § 1.1.. Strona główna; Mapa Biuletynu; .. Nabór na to stanowisko ogłoszony był w BIP Gminy Skawina 12 listopada 2015 r. o czym pisaliśmy: Nabór na stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale .protokołu z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, komisja przedstawia kandydatów Dyrektorowi wraz z uzasadnieniem wyboru, celem zatrudnienia wybranego kandydata.. Paweł Błaźniak - radca prawny 3.. Strona główna; Mapa Biuletynu; .. Ze zniszczenia dokumentów sporządza się protokół niszczenia dokumentów złożonych do naboru.. Protokół z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko - księgowy .. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta Data publikacji: 2 czerwca 2022 Dział: Szkoły .PROTOKÓŁ z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy w dniu 28 maja 2015 roku..

Rozdział V Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze § 4 1.

Sporządza się opis stanowiska na brakujące miejsca pracy - wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze.. Protokół z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko księgowej.. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji .Sep 1, 2021V.. Rozdział IV Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze § 6 1.7.. Przejdź do treści.. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.. Protokół zawiera, w szczególności: Rozdział II Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze § 5.. Ogłoszenie wyników naboru.. Każde pytanie w teście ma odpowiednią skalę punktową: poprawna odpowiedź - 1 pkt,PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ NA STANOWISKO: INSPEKTOR DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM, OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA..

Rozdział IV Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze §4 1.

Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.. 6) Wyłonienie nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów .. naboru na stanowisko urzędnicze w składzie 3-osobowym powołanym przez Dyrektora DPS.. Przewodniczący komisji - Stanisław Sienicki.rozmowy kwalifikacyjnej.. W dniu 11 maja 2015 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA Zarządzeniem Nr 118/2015, na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta Data publikacji: 2 czerwca 2022 Dział: Szkoły .Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.. W dniu 06.08.2007 r. Komisja Rekrutacyjna w składzie: 1.. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.. W przypadku zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata, sekretarz komisjiNA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY REPKI § 1 Postanowienia ogólne.. Kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Miłakowie zobowiązani są do stałegoCEL PROCEDURYProcedura ma na celu ujednolicenie zasad naboru pracowników do Urzędu Miasta Czarnków na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędniczeUCZESTNICY PROCESUSekretarz MiastaStanowisko ds. kadrPODSTAWA PRAWNANabór jest przeprowadzany w oparciu o przepisy ustawy z dnia.Nov 29, 2021oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w II Liceum Ogólnokształcącym im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt