Wniosek o dodatkowy termin matury 2022

Pobierz

Każdy bowiem chce wypaść jak najlepiej - od tego zależy bowiem, czy maturzyści znajdą się na listach osób przyjętych uczelni wyższych w Polsce.wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w części pisemnej w dodatkowym terminie ze względu na szczególne przypadki losowe lub zdrowotne, absolwent lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu (§ …Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2022 r. Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2022 r. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r. Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2022 r. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r. Informacja o sposobie organizacji i .Załącznik 7 - Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym Załącznik 30 - Wniosek absolwenta, który przystępował do egzaminów w latach 2017-2021, o wydanie w 2022 r. świadectwa dojrzałości Terminy: dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2021/2022Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2022 r. Strona 2 z 30 Na podstawie art. 9a ust.. Każda deklaracja to plik .pdf w formie aktywnego formularza..

... matury 2022; Reklama PILNE Zdajesz maturę ...Jun 8, 2020Jul 18, 2020MEN otrzymał wniosek o dodatkowy termin matur na Śląsku Jacek Drost 22 maja 2020, 15:08 Śląskie powiaty domagaja się wyznaczenia dodatkowego terminu matur na sierpień 2020.

Odwołanie od wyniku weryfikacjiPoniżej znajdziesz formularze deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2021 r. Wybierz odpowiedni wariant deklaracji (A albo B, albo C) i pobierz plik na swój komputer.. (1) jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (2) jesteś absolwentem liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, Twoja szkoła nadal funkcjonuje i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu .Załącznik 27 - Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca.. 2. wypełnić na swoim komputerze, zapisać pod nową nazwą, wydrukować i podpisać..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt