Ajax płyn uniwersalny karta charakterystyki 2020

Pobierz

Pozostawia naturalny połysk i warstwę ochronną, która sprawia że brud trudniej osiada na powierzchniach.Producent marki Ajax opisuje uniwersalny płyn do czyszczenia wszystkich powierzchni Floral Fiesta - dzikie kwiaty tak: 90% formuły jest biodegradowalne.. Identyfikator produktu Postać produktu : MieszaninaPłyn uniwersalny Ajax z linii Floral Fiesta to połączenie skuteczności ze świeżością.. Data aktualizacji (wersja 1.1):25.07.2017 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona 1 z 8 Karta zgodna z załącznikiem II do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nrAJAX EASY RINSE BATHROOM DO ŁAZIENKI Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 07/02/2015 PL (polski) 3/6 7.2.. Color odplamiacz tlenowy w proszku do tkanin kolorowych.. Color odplamiacz tlenowy w proszku do tkanin kolorowych - saszetka.KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO DOMESTOS 24H zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Pine Fresh, Atlantic Fresh, Citrus Fresh, Pink Fresh, Red Power Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Strona 1 z 5 1.. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Nazwa detergentu: Płyn do mycia uniwersalny €.C.O.+ 3.. 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: nie dotyczy.AJAX Multi Actions Uniwersalny KARTA CHARAKTERYSTYKI wersja : Układ pokarmowy (połknięcie): 12.1..

Karta charakterystyki.

Toksyczność 12.3.. Kod: B- Strona 6 z 7 Substancja mogąca spowodować zanieczyszczenie morza: nie dotyczy.. Produkty hipoalergiczne (posiadają certyfikaty SWAN i AA) ATTIS Hipoalergiczne mydło w płynie.. Zawiera kompozycję zapachową wzbogaconą o naturalne ekstrakty z kwiatów i olejki eteryczne.. Karta charakterystyki Ariel Professional proszek do białego.. Składniki: pow. 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne.. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.AJAX Floral Fiesta Spring Flowers Konwalie KARTA CHARAKTERYSTYKI Ochrona oczu: Ochrona skóry : Ochrona dróg oddechowych: Wygląd: Kolor: Zapach: Próg zapachu: pH: Temperatura topnienia/krzepnięcia:Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Temperatura zapłonu: Szybkość parowania: Palność (ciała stałego/gazu):Karta charakterystyki Ace.. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Warunki przechowywania : Przechowywać powyżej temperatury zamarzania.VOIGER - Płyn Uniwersalny Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 600 031 204; +48 32 272 25 73 (poniedzałek - piątek 7:30 - 15:30) PPUH VOIGT Sp..

Karta charakterystyki Ajax Easy Rinse.

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1.Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (UE) nr 2015/830 Ajax Optimal 7 Cytryna Aktualizacja: 18/02/2017 Wersja 1.0 pl. Booster All IN 1 płyn dezynfekujący i wirusobójczy.. z o.o. ul. Jordana 90 41-813 Zabrze - Slaskie - PolskaColgate-Palmolive Ajax Płyn Uniwersalny Do Mycia 1L Kwiat Bzu - Opis i dane produktu Properties z naturalnymi ekstraktamiwszystkie powierzchnie24h+ naturalnej świeżości Storage and use Rodzaj przechowywaniaTypPrzechowywać w temperaturze otoczeniaPrzygotowanie i stosowanieRozcieńczony: duże powierzchnie Nierozcieńczony: trudne plamyPrzechowywanieData ważności: 3 lata od daty produkcji na opakowaniu.Karty charakterystyki środków czystości 2019/2021.. Mobilność w glebie: 12.5.. Identyfikator produktu Uniwersalny płyn do czyszczenia U001/002/003/004 1.2.karta charakterystyki dyr ektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (WE 2000, nr 39 z późniejszymi zmianami).Pojemność: 1 l. Jednostka sprzedaży 1 sztuka..

Karta charakterystyki Ajax płyn uniwersalny.

IDENTYFIKACJA PREPARATU Dystrybutor Unilever Polska Sp.. Opakowanie zbiorcze: 12 sztuk.. Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu .BARLON UNIWERSALNY Data sporządzenia:24.11.2015r.. Prawidłowa nazwa przwozowa UN Nie dotyczy.. LASIPUR VC 175_2019.Kup AJAX PŁYN DUAL FRAGRANCE LILIA WODNA I WANILIA 1000MLw sklepie online Selgros.. Numer telefonu alarmowego 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne) SEKCJA 2. : +48 601 765 163 +48 669 111 640 e-mail: 1.4.. Karty charakterystyki profesjonalnych środków czystości 2019_2021 (zip 5.4MB) AKRYLAN PU_2017.. Nazwa produktu.. DIX strong płyn czyszcząco-dezynfekujący.. Balsam do naczyń aloesowy.. Uwalnia aromat wiosennych kwtiatów, który wypełnia Twój dom naturalna świeżością przez 24 h. Ajax usuwa brud, jednocześnie chroniąc delikatne powierzchnie (marmur, .ACE Classic - Karta charakterystyki; AJAX Floral Fiesta konwalie - Karta charakterystyki; AJAX żel do łazienek - Karta charakterystyki; AJAX węgiel i limonka - Karta charakterystyki; ATTIS odświeżacz powietrza - Karta charakterystyki (Anti-Tobaco, Ocean, Forest Fresh, Tutti-Frutti, Floral, After Rain) BOOSTER odplamiacz - Karta charakterystykiKarta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE FEJA Płyn uniwersalny (Wersja 9) - Kontynuacja na następnej stronie - Data sporządzenia: 2002-04-24 Aktualizacja: 2015-11-03 Wersja: 9 (zastępuje 8) Strona 1/12 International MPS International Spółka z o. o.KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015 r. Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny Identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: EmiChem P.P.

Postępu 18A 02-676 Warszawa Numer telefonu Numer faksu Numer infolinii (022) 570 60 00 (24h) (022) 570 60 60KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneUniwersalny płyn czyszcząco dezynfekujący.. Hipoalergiczny płyn do mycia naczyń.. Karta charakterystyki Biały Jeleń mydło w płynie.Płyn uniwersalny Ajax z linii Floral Fiesta to połączenie skuteczności ze świeżością.. Adres ul. Domaniewska 49 02-672 Warszawa Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: działa drażniąco na oczy.. Informacja o składnikach.. Hipoalergiczny płyn do prania tkanin kolorowych.Do pobrania - Ludwik.pl.. Skład i informacja o składnikach .. 14.3.Karta Charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 i ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 EU Ajax Boost Aktywny Węgiel i Limonka Niniejsza karta charakterystyki nie jest przeznaczona dla konsumentów i nie zawiera informacji dotyczących konsumenckich zastosowań mieszaniny.1.3.. Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (UE) nr 2015/830 Ajax Floral Fiesta Kwiaty Bzu Aktualizacja: 30/12/2016 Wersja 1.0 pl.. Wyniki oceny PBT i vPvB: 12.6.. Inne szkodliwe skutki działania: 14.1.. Zawiera kompozycję zapachową wzbogaconą o naturalne ekstrakty z kwiatów i olejki eteryczne.. Adres: 61-007 Poznań, ul. Główna 30a Tel.. Cechy: z olejkami eterycznymi, 24h naturalnej świeżości.Ajax płyn do szyb Floral Fiesta Wiosenne Kwiaty Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 2015/830 Data wydania: 01/06/2015 Data aktualizacji: : Wersja: 1.0 01/06/2015 PL (Polski) 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. IDENTYFIKACJA PREPARATU Dystrybutor Unilever Polska Sp.. Zdolność do bioakumulacji: 12.4.. Gwarantujemy niskie ceny, duży wybór, promocje i nowości oraz szybką dostawę.KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO CIF Cream with Bleach (mleczko do czyszczenia) Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Strona 1 z 4 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt