Funkcja liniowa liceum sprawdzian pdf

Pobierz

Wyznacz wspólczynnik b, ježeli: a) miejscem zerowym funkcji f (x) 3c + b jest 2, b) wykres funkcji f (x) — + b przechodzi przez punkt (1, 2).. b) Oblicz miejsce zerowe funkcji oraz współrzędne punktu, w którym wykres przecina oś OY.. Szybkie powtórzenie: 1LO_funkcja_liniowa_powtorzenie.ppsx.. Narysuj wykres funkcji liniowej U=2−1 2.. Dziedziną funkcji liniowej jest zbiór liczb rzeczywistych.. Napisz wzór funkcji liniowej której zbiorem warto ści jest zbiór {−1}.. Wskaż wzór funkcji, której wykres jest równoległy do prostej m: 3y - 2x - 1 = 0: A. y = 2 3 x + 1 B. y = 1 3 x + 3 C. y = - 2 3 x + 1 D. y = -2x - 1. na osi x punkt .. na osi x punkt POSTAC OGÓLNA AX2 = O a prostopad{oéé funkcji liniowych Y — alX b równolegtoéé funkcji liniowych Y — alX b f. rosnqca f. malejqca stata miejsce zerowe punkt przeciecia z osia OY to punkt (0 , b) wspótczynnik kierunkowy POSTAC KIERUNKOWA f (x) — ax + b .. Dana jest funkcja o wzorze f(x) = x 2 4x 5 Dane są dwie funkcje: y = 2x + 1 i y = - 2x + 4.. (0,3) Odpowiedź prawidłowa A II Miejsce zerowe funkcji Zad.. Dziedzinq funkcji f (x) — jest Zadanie 2.. Zadania powtórzeniowe 1. Podaj argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartoéci nieujemne.. Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej U= = T+.Nowa Era.. Mając funkcję y = 2x - 3 a) wykonaj wykres funkcji liniowej w zbiorze liczb rzeczywistych b) odczytaj z wykresu miejsce zerowe funkcjiZad.3.7..

Funkcja liniowa jest.

Author: jacekWitam uczniów klasy 1 LO.. Podaj wzór tej funkcji i oblicz jej warto ść dla argumentu 20.. Równania i nierówności liniowe.pdf pobierz 3.3.Układy równań liniowych.pdf pobierz 3.4.. Liczba a jest rowna: a.Matematyka podstawowa III Funkcja liniowa Zadania wprowadzaj ące: 1.. Pytanie nr 2 za 1 pkt.. JAK POBIERAC SPRAWDZIANY MATeMAtyka 1: - Funkcja liniowa - Geometria analityczna - Funkcje - Planimetria - Funkcja kwadratowaFunkcja i jej wlasnosci .Po zakończeniu sprawdzianu możesz przejrzeć swoje odpowiedzi wraz z pełnymi rozwiązaniami do zadań.. Dany jest wykres funkcji f. WskaŽ zdanie prawdziwe.+pdf W.asno.ci funkcji kl. I liceum 1 Własno ści funkcji kl. I liceum Sprawdź swoje wiadomości - praca kontrolna dla ucznia (czas pisania 45 min.). (—7; 00) Zadanie 3.. Sporządź ich wykresy i oblicz pole figury .. Microsoft Word - pdf_Praca klasowa.. 1 LO Sprawdzian - funkcja liniowa Zadanie 1 (1 pkt.). Funkcja liniowa - zadania.pdf pobierzZaznacz zdanie fałszywe.. Mamy troszke surowa Pania ktora kaze zaliczac kazdy sprawdzian , np jezeli mamy oceny 5,5,4,3,2,4,1 to ta jedynke i tak musimy poprawic.. Własności funkcji liniowej.pdf pobierz 3.2.. Funkcja liniowa A. jest malejąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0; 5) B. jest rosnąca i jej wykres przechodzi przez punkt (0; 5) .Wykres funkcji liniowej y=2x−3 przecina oś Oy w punkcie o współrzędnych A..

Funkcja liniowa - test.pdf pobierz 3.

Funkcja liniowa f jest opisana wzorem f (x) 2x 3b 4.. Na tej stronie umieszczam sukcesywnie listy zadań, których rozwiązywanie pomoże lepiej opanować i utrwalić materiał oraz dobrze przygotować się do sprawdzianów.. 24. Podaj zbiór argumentów funkcji , dla których przyjmuje ona wartości ujemne.. Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej U= = T+.Funkcja liniowa Praca klasowa nr 2 W zadaniach 1-5 zaznacz prawidłową odpowiedź i rozwiąż zadania 6-9.. Zad.3.10.należy do wykresu funkcji.. Title .Zadania przygotowawcze do sprawdzianu FUNKCJE Zadanie 1.. Naszkicuj wykres funkcji f(x)=-3x+5.7.Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt A(-5,0) i jest równoległy do wykresu funkcji y = 0,2 x. Wyznacz miejsce zerowe funkcji f(x)=5x−15.. Współczynnik kierunkowy prostej AB jest równy: A. a= -1 B. a= -2 C. a=3 D. a= 2 Zadanie 2 (1 pkt.). Publikujmy rozwiazania zadan matematycznych oraz testy z matematyki.Matematyka dla liceum/Funkcja liniowa 11 Zadania z rozwiazaniami Zad.1 Wyznacz miejsce3.1.. (2 pkt) Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt A(2, -8) i jest nachylony do osi odciętych pod kątem 135°..

Funkcja liniowa.

Dziedzinq funkcji f (x) x +7 jest C. b) Na podstawie wykresu ustal, dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje .a) Określ dziedzinę funkcji.. Życzę powodzenia!Zadania powtórzeniowe do matury - FUNKCJA LINIOWA Zadanie 1 Znajdź wzór funkcji liniowej y = ax + 9, x należy do R, której miejscem zerowym jest liczba 3. a) sporządź wykres tej funkcji.Plik funkcja liniowa test.pdf na koncie użytkownika MDominika • folder Liceum • Data dodania: 27 paź 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Rozwiaz on-line (7555_9824) Funkcja liniowa - sprawdzian (duzo zamknietych, rozszerzenie)Matematyka, testy Funkcje / Funkcja liniowa.. Wskaż wzór funkcji liniowej, której wykres jest nachylony do .Funkcja liniowa Funkcja liniowa nazywamy funkcje okres1011Q wzorem am + b dla e R, gdzie a i b SQ stalymi.. Wyznacz liczbę b, dla której: a) wykres funkcji f przecina oś OY w punkcie (0,7) b) miejscem zerowym funkcji jest liczba 8.. Test wielokrotnego wyboru składa się z5zadań.Wkażdym zadaniu podane są trzy podpunkty: a), b), c), na które należy odpowiedzieć "TAK" lub "NIE".Matematyka - Funkcja liniowa.. Rozwiązanie: Przyrównujemy wzór funkcji do zera: 5x−15=0 5x=15 x=3 Zatem miejscem zerowym podanej funkcji jest x=3 .Wykresem funkcji liniowej jest prosta..

Funkcja liniowa jest określona wzorem f (x)=ax+b.

3.Musisz wiedzieć, że funkcja liniowa bardzo często pojawia się w zadaniach maturalnych, dlatego wskazane jest dokładne zrozumienie własności tej funkcji, które zostały dokładnie omówione poniżej.. Zadanie.. Zadania tekstowe.pdf pobierz 3.Funkcja liniowa - teoria.pdf pobierz 3. .. 1_2LO_zadania_funkcja_liniowa_odp.pdf.. (4 pkt) Dana jest funkcja liniowa f(x) = x + 3. a) Naszkicuj wykres funkcji f w prostokątnym układzie współrzędnych.. Liczba 2 jest miejscem zerowym funkcji y =ax +1.. Napisz wzór funkcji liniowej, która jest funkcj ą stał ą i jej wykres przechodzi przez punkt A =(−1,5).. rosnąca, gdy współczynnik kierunkowy prostej .6.. Aby narysować wykres funkcji liniowej, wystarczy wyznaczyć współrzędne dowolnych dwóch punktów tej funkcji i poprowadzić przez nie prostą.. Funkcja liniowa Funkcja liniowa nazywamy funkcje okres1011Q wzorem am + b dla e R, gdzie a i b SQ stalymi.. Oblicz pole figury ograniczonej wykresem tej funkcji i osiami ukladu wspólrzçdnych.. Funkcje, funkcja kwadratowa; Zadania .kroku.Funkcja liniowa , Klasa 1 , MATeMAtyka ZR , Matematyka , Szkoly ponadgimnazjalne , Zasoby , dlanauczyciela.pl .. Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej U= = T+.Plik funkcja liniowa zadania.pdf na koncie uzytkownika pecnianka folder LICEUM Data dodania: 3 sty 2012.FUNKCJA LINIOWA monotoniczność.. Przeciwdziedziną funkcji liniowej jest zbiór liczb rzeczywistych.. Prosta, która jest wykresem funkcji y=ax+b, nachylona jest do osi OX pod takim kątem, że gdzie: a to współczynnik przy x, to kąt między prostą a osią OXZestaw A..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt