Legiony to żołnierska nuta tekst pdf

Pobierz

O ileż mąk ileż cierpienia O ileż krwi wylanych łez Pomimo to nie ma zwątpieniaLegiony to żołnierska nuta.. […] Krzyczeli, żeśmy stumanieni3, Nie wierząc nam, że chcieć to móc!. Laliśmy krew osamotnieni.. O ileż mąk, ileż cierpienia, O ileż krwi, wylanych łez, Pomimo to nie ma zwątpienia, Dodawał sił wędrówki kres.Legiony to żołnierska nuta, legiony to straceńców los.. Ach, ile mąk, ile cierpienia.. 2.O ileż mąk, ileż cierpienia,My, pierwsza brygada.. Strzelecka gromada.. Na stos rzuciliśmy.. Legiony to straceńców los.. My pierwsza brygada, strzelecka gromada.. A z nami był nasz drogi Wódz!Legiony to żołnierska nuta, legiony to straceńców los.. Na stos rzuciliśmy nasz życia los, Na stos, na stos!. Pomimo to nie ma zwątpienia.. O, ileżmąk, ileżcierpienia, a ileżkrwi, wylanych łez, pomimo to nie ma zwątpienia,Legjony to żałobna nuta, Legjony to skazańców głos.. My, Pierwsza Brygada, Strzelecka gromada, Na stos Rzuciliśmy swój życia los, Na stos, na stos!. Му pierwsza brygada strzelecka gromada.. О, ileż mak, ileż cierpienia, а ileż krwi, wylanych łez, pomimo to nie ma zwątpienia, dodawał sił wędrówki kres.Legiony to - żołnierska nuta, Legiony to - straceńców los, Legiony to - rycerska buta, Legiony to - ofiarny stos.. Legiony to ofiarny stos.. Strzelecka gromada.. Legiony to rycerska buta, Legiony to straceńców los.. My pierwsza brygada Strzelecka gromada Na stos!.

Legiony to żołnierska buta.

My pierwsza brygada strzelecka gromada.. My, Pierwsza Brygada, strzelecka gromada, Na stos rzucili śmy nasz życia los, Na stos, na stos!. Na stos rzuciliśmy.. Legiony — hymn Wojska Polskiego Legiony to żołnierska nuta Legiony to straceńców los!. Legiony to żołnierska buta, legiony to ofiarny stos.. Refren My, Pierwsza Brygada, Strzelecka gromada, Na stos, rzuciliśmy Swój życia los, Na stos, na stos!. Znana jest również pod tytułem Legiony to ż.Legiony to żołnierska nuta, Legiony to straceńców los!. Legiony to ofiarny stos.. Mówili żeśmy stumanieni, Nie wierząc nam, że chcieć to móc, Laliśmy krew osamotnieni,Legiony to żołnierska nuta Legiony to straceńców los Legiony to żołnierska buta Legiony to ofiarny stos My, Pierwsza Brygada Strzelecka gromada Na stos rzuciliśmy Nasz życia los Na stos, na stos / x2 O, ileż mąk, ileż cierpienia O, ileż krwi, wylanych łez Pomimo to nie ma zwątpienia Dodawał sił wędrówki kres My, Pierwsza BrygadaLegiony to żołnierska nuta Legiony to ofiarny stos Legiony to żołnierska buta Legiony to straceńców los My pierwsza brygada Strzelecka gromada Na stos rzuciliśmy Swój życia los, na stos, na stos O ile mąk, ile cierpienia O ile krwi, wylanych łez Pomimo to nie ma zwątpienia Dodawał sił wędrówki kres My pierwsza brygada Strzelecka .Legiony to żołnierska nuta, Legiony to straceńców los!.

Legiony to żołnierska buta Legiony to ofiarny stos.

Znana jest również pod tytułem "Legiony to żołnierska nuta".. : My, Pierwsza Brygada, Strzelecka gromada, Na stos rzuciliśmy nasz życia los, Na stos, na stos.. O ileż mąk, ileż cierpienia, O ileż krwi, przelanych łez.. Ach, ile krwi, wylanych łez.. Mówili, żeśmy stumanieni, Nie wierząc nam, że chcieć to móc!. Legiony Legiony to żołnierska nuta Legiony to straceńców los Legiony to ofiarna buta Legiony to ofiarny stos My Pierwsza Brygada Strzelecka gromada Na stos rzuciliśmy Nasz życia los O ile męk ile cierpienia O ile krwi wylanych łez Pomimo to nie ma zwątpienia Dodawał sił wędrówki kres Mówili żeśmy stumanieni .tekst: Andrzej Hałaciński, Tadeusz Biernacki .. 1.Legiony to -żołnierska nuta, Legiony to -ofiarny stos, Legiony to -żołnierska buta, Legiony to -straceńców los!. Refren My, Pierwsza Brygada, Strzelecka gromada, Na stos, rzuciliśmy Swój życia los, Na stos, na stos!. Na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos!. Na stos - rzuciliśmy swój życia los, Na stos, na stos.. My, Pierwsza Brygada.. Pomimo to - nie ma zwątpienia, Dodawał sił - wędrówki kres.. :Legiony to - żołnierska nuta, Legiony to - straceńców los, Legiony to - rycerska buta, Legiony to - ofiarny stos.. Słowa, do melodii Marsza Kieleckiego, powstawały żywiołowo, układane na kwaterach i w okopach.Legiony to żebracza nuta, Legiony to ofiarny stos1, Legiony to żołnierska buta2, Legiony to straceńców los!.

Legiony to żołnierska buta, legiony to ofiarny stos.

Leliśmy krew osamotnieni, A z nami był nasz drogi Wódz!My, Pierwsza Brygada ("Legiony") była pieśnią I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego.. Od 2007 oficjalna Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego.. Alle Bücher natürlich versandkostenfreiLegiony to żołnierska nuta, Legiony to ofiarny stos, Legiony to żołnierska buta, Legiony to strace ńców los.. Nasz życia las (zapewne los) Na stos, na stos.. Dodaje sił wędrówki kres.Pieśń I Brygady Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego.. O ile ż m ąk, ile ż cierpienia, O ile ż krwi, wylanych łez, Pomimo to nie ma zw ątpienia, Dodawał sił w ędrówki kres.Legiony to żołnierska nuta, Legiony to ofiarny stos.. My pierwsza brygada strzelecka gromada Na stos rzuciliśmy nasz życia los Na stos na stos!. My pierwsza brygada, Strzelecka gromada Na stos rzuciliśmy nasz życia los na stos na stos!. O ileż mąk, ileż cierpienia O ileż krwi, przelanych łez, Pomimo to nie ma zwątpienia, Dodawał sił wędrówki kres… My pierwsza brygada1.. My Pierwsza Brygada, Strzelecka gromada, Na stos, rzuciliśmy Swój życia los, Na stos, na stos!. Rzuciliśmy swój życia los, Na stos, na stos!. nasz życia los, na stos, na stos!. Legiony to żołnierska buta..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt