Plan na nauczyciela mianowanego

Pobierz

2019 poz.2215 ze zm.), Rozdział 3aMay 31, 2022• Prowadzenie zajęć w obecności innego nauczyciela - wymiana doświadczeń • Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania innym nauczycielom materiałów dydaktycznych, np.: pomoce dydaktyczne, karty pracy, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne • Spotkania z nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły § 7. ust 2. pkt 6Nov 23, 2020PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.. Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego".PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wymagania rozporządzenia Zadania do wykonania i formy realizacji Termin realizacji § 7 ust.. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011 - 31.05.2014 r.) Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr.. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli -konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć..

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego.

): - Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r.. Karta Nauczyciela (Dz. U.. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego w celu poznania procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.7.. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego oraz napisanie planu rozwoju zawodowego.Podobnie jak w przypadku nauczyciela kontraktowego dyrektor szkoły przydziela, spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, opiekuna stażu, którego zadaniem jest: udzielanie nauczycielowi kontraktowemu pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, orazSep 3, 2021Sep 18, 2020Wykorzystanie komputera do dokumentacji zaplanowanych zadań stażu na nauczyciela mianowanego.. 4.5 days agoDec 1, 2021Jan 25, 2021Jun 2, 2022Apr 11, 2022Analizowanie wypełnianych przez nauczycieli arkuszy samooceny Udostępnianie materiałów i pomocy dydaktycznych Cały okres stażu Dokumentacja Scenariusze zajęć Zdjęcia, filmy 2.. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin 1.. Materiał pomocniczy do planu rozwoju - dokument nie jest wzorem planu, stanowi przykład zapisów charakterystycznych dla dokumentu.. 2.Umowa o wzajemnej współpracy między nauczycielem kontraktowym a nauczycielem opiekunem..

Przedstawiam Państwu prezentację związaną z tworzeniem planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Imię i nazwisko: mgr Ilona.. Wykorzystanie komputera do opracowania prezentacji multimedialnej przedstawiającej sprawozdanie z odbytego stażu.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.May 28, 2022Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien: 1) uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;prezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2021.. 1.Wniosek o rozpoczęcie stażu.. Agnieszka Gurgielewicz.. Placówka oświatowa: Publiczne Przedszkole Nr 15.. Należy go wypełnić własnymi terminami i działaniami związanymi z wykonywaną pracą.Realizację planu rozwoju zawodowego rozpoczęłam od podjęcia czynności organizacyjnych, związanych z uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego, co obejmowało: 1.. Jeśli nauczyciel w swoim sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego odniósł się szczegółowo do wszystkich zadań ujętych w tym planie, to dyrektor w swoim uzasadnieniu może ograniczyć się .2 days ago Koszalin.. Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej..

2, pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracyMar 2, 2021Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt