Logistyczna obsługa klienta kempny pdf

Pobierz

ża powszechnie znana reguła 7W .. "Logistyczną obsługę klientów" warto zatem polecić studentom kierunków zarządzania, marketingu i logistyki w uczelniach różnych typów, menadżerom-praktykom wdrażającym różne strategie obsługi klientów w firmach oraz tym, którzy są zainteresowani tworzeniem informacyjnych organizacji sieciowych na polskim rynku.. PWE, Warszawa, s.15Obsługa klienta do tego stopnia nadaje sens wszystkim działaniom i procesom logistycznym, że jest współcześnie nazywana logistyką klienta [Kempny 2001, s. 15].. W defi nicji tej czas dostawy jest wyróżniony jako pierwszy i może urastać do rangi defi nicji obsługi klien-ta.. Kody JEL: M15 Artykuł pochodzi z publikacji: Determinanty nowoczesnego zarządza-nia, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show .. (Kempny, 2001, 21 - 22).. Wartość i obsługa klienta w logistyce321 w procesach logistycznych, to jednak implikują one stworzenie wartości przez użyteczność czasu i miejsca.Obsługa klienta jest jednym z głównych pojęć nowoczesnej logistyki.. Logistyka dystrybucji to dziedzina, której celem jest zagwarantowanie dostępności dóbr i usług w obszarach, w których występuje na nie popyt, przy równoczesnym nacisku na racjonalizację nakładów pieniężnych tego procesu i właściwy stopień obsługi nabywców.KlIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Sylwia Flaszewska Streszczenie W pracy przedstawiono specyfikę logistycznej obsługi klienta oraz wskazano na jej centralne miejsce w sferze działań logistycznych..

... Download: Kempny D._Logistyczna obsługa klienta.pdf.

13 Kempny D., 2001.. Pobierz.. Trwa to tylko 15 sekund.Krzusztof Rutkowski - Logistyka dystrybucji (frag.. Obsługa klienta przez światowego lidera branży turbosprężarekS łowa kluczowe:logistyka, obsługa klienta, łańcuch dostaw.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik Logistyczna Obsluga klienta D. Kempny.pdf na koncie użytkownika hrumak • folder Logistyka • Data dodania: 21 lip 2011.. Zaprezentowane zostały przykłady potwierdzające stwierdzenie, że produktem logistyki o kluczowym znaczeniu jest należyta obsługa klienta.. podstawy teoretyczne definicja obsługi klienta w logistyce elementy obsługi klienta miemiki obstugi klienta progi i koszty obsługi klienta koncepcja cyklu zamawiania w zarządzanlu obsługą klienta system informacji logistycznej a potrzeby obsługi klienta we- dłup d.m.. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DYSTRYBUCJI I OBSŁUGI KLIENTA 1.. Przesłanki standaryzacji interpersonalnej obsługi klienta .Słowa kluczowe: logistyczna obsługa klienta, strategie logistycz-nej obsługi klienta.. *€}* strategie i struktury organizacylne przedsiębiorstw …Logistyczna obsługa klienta Danuty Kempny PDF, PL Danuta Kempny Logistyczna obsługa klienta Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2001 SKAN PDF Zarejestruj się aby pobierać pliki, komentować, dodawać książki do ulubionych oraz dyskutować!.

Dane szczegółowe RecenzjeLogistyczna obsługa klienta.

Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik Logistyczna obsługa klienta Kempny.pdf na koncie użytkownika Borysu12 • folder Logistyka • Data dodania: 11 maj 2013.. Elementy obsługi klienta dzielą się na trzy grupy zgodnie z fazami obsługi klienta na:Według D. Kempny [8, s. 74], najbardziej powszechne jest rozumienie obsługi logistycznej jako: • wykonywanych na bieżąco czynności w cyklu zamawiania (np. przygotowanie dokumentacji, fizyczne realizowanie i rozliczanie dostaw, komunikowanie się z klientem, usuwanie szkód i błędów w dostawach),24D.. Pomimo generowania przez logistykę znacznych kosztów, obsługa logi-Karen Leland, Keith Bailey - Obsługa klienta Format: PDF Rozmiar RAR5: 45.5 MB Hasło: Brak Jakość: Dobra (SCAN) Wydawnictwo: RM .. Logistyczna obsługa klienta Danuty Kempny PDF, PLDanuta KempnyLogistyczna obsługa klientaPolskie Wydawnictwo EkonomiczneWarszawa 2001SKAN PDF.książek w formacie pdf : W twoim koszyku .. PROMOCJE ARTYKUŁY POMOC KONTAKT : Logistyczna obsługa klienta.. Pozytywne i .− sprawna logistyka - dostawa na czas, niezawodnie i zgodnie z wyma-ganiami klienta, 11 D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 110 -112..

Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001: s.15-19.

Rejestracja jest darmowa i bardzo szybka!. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.logistycznej obsługi klienta jest różnie definiowane.. Dla klientów coraz większe znaczenie ma wartośćLogistyczna obsługa to zdolność i umiejętność sprostania oczekiwaniom w zakresie czasu i miej-sca dostawy (Kempny, 2001; Markusik, 2010), pewności, komunikacji i wygody przy wykorzysta-niu wszystkich niezbędnych form aktywności logi-stycznej (Kempny, 2008).. Wprowadzenie do dystrybucji dóbr i usług.. Ogólnie więc: − "producent jest klientem dla dostawcy materiałów lub części, − dystrybutor jest klientem dla producenta,Logistyczna obsługa klienta kwantyfikatorem skuteczności realizacji procesów zarządzania relacjami w XXI wieku.. Nazwa ksiazki : Logistyczna obsługa klienta Autor : Danuta Kempny Liczba stron : 286 Wydawnictwo : PWE ISBN : 83--7 .. Kliknij tutaj aby założyć konto.. Jest .. (Kempny, 2001).. Warto wspomnieć, iż elastyczność to element obsługi klienta,Elementy logistycznej obsługi klienta są to czynności składające się na obsługę klienta.. Wszystkie działania logistyczne są ściśle związane z klientem, z moŜliwo-ściami zaspokojenia jego potrzeb oraz oczekiwań1..

Logistyczna obsługa klienta , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 15.

Składa się z .1.. Nazwa ksiazki : Logistyczna obsługa klienta Autor : Danuta Kempny Liczba stron : 286 Wydawnictwo : PWE ISBN : 83--7 .. Dodaj go jako pierwszy!Słowa kluczowe: logistyczna obsługa klienta, elementy, mierniki Definicja logistycznej obsługi klienta Logistyczna obsługa klienta to jedno z najwaŜniejszych pojęć współczesnej lo-gistyki.. nika z samego celu i zasad zarządzania logistycznego, które najkrócej wyra-.. W zawężonym ujęciu przedmiotu .134 Logistyczna obsługa klienta jako determinanta zakupów w handlu elektronicznym i oczekiwań.. WSTĘP Obsługa klienta nie jest rozumiana jednoznacznie i ma wiele defi nicji.. Kempny, Obsługa logistyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicz- nej w Katowicach, Katowice 2008, s. 15. klientem poprzedniej, co oznacza, że muszą działać na dwóch rynkach"6.. D. Kempny definiuje logistyczną obsługę klienta jako: "umiejętność lub zdolność zaspokajania wymagań i oczekiwań klientów, głównie co do czasu i miejsca zamawianych dostaw, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych form aktywności logistycznej, w tym transportu, magazynowania, zarządzaniaPlik Kempny D. Logistyczna obsługa klienta.pdf na koncie użytkownika pasza140 • Data dodania: 6 lut 2013.. Wybór i kształtowanie odpowiednich elementów obsługi wpływa na całokształt obsługi klienta wpływając na zadowolenia klienta.. Jest procesem gwarantującym przewagę konku- rencyjną oraz tworzącym dodatkowe korzyści poprzez łańcuchy dostaw mają- ce na celu maksymalizację wartości całkowitej dla docelowego nabywcy.5D.. o o.. .rar Logistyczna obsługa klienta Kempny .pdf logistyczna_obsluga_klienta1 .doc logistyczna_obsluga_klienta2 .doc Obsługa klienta 16.05.09 .WAV Obsługa klienta wykład 24.04.09 .WAV Obsługa klienta wykład 30.05.09 .WAV logistyczna_obsluga_klienta .pdf więcej plików z tego folderu.Plik Logistyczna obsługa klienta Kempny.pdf na koncie użytkownika pociecha3 • folder Logistyka • Data dodania: 24 cze 2012.. Termin realizacji : 2-4 dni Cena rynkowa : 39.13 zł .. Z kolei D. Kempny przyjmuje, że "klientem jest osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu produktu/towaru przeznaczonego na sprzedaż i po zapłacie przejmująca tytuł jego własności".. Równocześnie handel elektroniczny, działając w bardzo konkurencyj­ nym otoczeniu, musi znaleźć sposoby oddziaływania na klientów adekwatne do specyfiki jego funkcjonowania.. Stąd obsługa klienta bywa postrzegana jako system .Logistyczna obsługa klienta kwantyfikatorem skuteczności realizacji procesów zarządzania relacjami w XXI wieku2 Wstęp W każdym przedsiębiorstwie, które zajmuje się działalnością handlową, produkcyjną, usługową .. 11 D. Kempny, 2001, Logistyczna obsługa klienta, Wyd..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt