Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktyczno wychowawczej za i semestr 3 latki

Pobierz

Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową29242.. Nauczyciel prowadzący: mgr Beata Burzyńska, mgr Agnieszka Rodzaj 2.. Dużą uwagę położono na poprawę Liczba dzieci Dzieci 5 - letnie Dzieci 6 - letnie Dziewczynki 1 6 Chłopcy 1 13 Razem 2 19 21 2.Załącznik nr 3 do protokołu nr 1/2020 Rady pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Bochni z dnia 04.03.2020 r. ANALIZA I WNIOSKI Z PRZEBIEGU PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ I INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W GRUPIE III 4 i 5-cio latkiSprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2020/2021 w grupie dzieci 3-letnich "Motylki".. - Dzieci chętnie brały udział w zabawach organizowanych przez nauczyciela oraz rówieśników,Sprawozdania dydaktyczne Grupa Jeże - półrocze 2018/2019 Grupa Jeżyków prowadzona jest przez Nauczycielki: Martynę Jenny-Radziejewską i Karolinę Keczmer.. Na ich miejsce przyjęto jednak inne osoby.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ W I PÓŁROCZU W GRUPIE V - "Krasnoludki".. oraz z obrazem graficznym cyfr: 1,2,3,4,5,6,7,8,0.Organizowałam również spacery i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, a także kształtowałam u dzieci umiejętność obserwacji przyrody i zmian jakie .ANALIZA I WNIOSKI Z PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNO - OPIEKUŃCZEJ Gr I 2,5;3;4 latki Wychowawcy grupy: mgr Monika Buziak - Halberda ..

W chwili ...6 days agoPodsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ za I półrocze 2020/21 (skrót) GRUPA WIEKOWA 5-6 - latki ROK SZKOLNY 2020/21 NAUCZYCIELKI: mgr Magdalena Kołodziejczak, mgr Aneta Herkt WOŹNA: Magdalena Karwasz 1.. Opublikowano: 10 lutego 2020 roku.. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w "Podstawie programowej wychowania przedszkolnego" oraz w programie "Razem w przedszkolu".SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE DZIECI 2,5 - 3 LETNICH GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SULĘCZYNIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018.. Liczba dzieci w grupie: 25 w tym: czteroletnich: 21 trzyletnich: 4.. - przyswoiły treści zawarte w programie.Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 5 i 6 w roku szkolnym 2010/2011.. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 nauczyciela wspomagającego mgr… dotyczące uczennicy klasy I szkoły podstawowej.. W roku szkolnym 2017/2018 grupa dzieci 2,5 - 3, 4 letnich liczy 24 osoby (14 dziewczynek, 10 chłopców) w tym jeden czterolatek, 18 dzieci 3-letnich i 5 dzieci 2,5-letnich.4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc doc. 5.sprawozadnie z klasyfikacji klas 1-3 doc ..

W ciągu semestru 3 dzieci zrezygnowało z uczęszczania do naszej grupy.

110146 plików.. Seria "Tropiciele - Trzylatek" oraz "Tropiciele - Czterolatek".. W trakcie trwania II półrocza szkolnego nikt z dzieci nie dołączył ani nie zrezygnował z uczęszczania do grupy.. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o Podstawę programowąSprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. Grupę dzieci 3-letnich w roku przedszkolnym 2020/21 wychowuje i naucza dwie n-lki: Alina Zelent-Szyndler i Anna Ołowska, zgodnie z założeniami Planu Rocznego,SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W ODDZIALE VI ZA PIERWSZY SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 Oddział VI liczy 30 dzieci, z których 21 stanowią sześciolatki.. Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.. Stan grupy wynosi 21 dzieci, 12 dziewczynek i 9 chłopców.. Opis chomika - jo-chom.. 2011/2012 Przedszkole Gminne w Skawie 1.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. 6.sprawozdanie z klasyfikacji za semestr/rok szkolny klas 4-6 doc. 7.sprawozdanie z .. 11.arkusz analizy własnej pracy nauczyciela w roku szkolnym doc .W swojej pracy skupiałam uwagę na rozwijaniu wyobraźni twórczej i pomysłowości dzieci, kształtowaniu postaw społeczno- moralnych, na uczeniu umiejętności współżycia i współdziałania z rówieśnikami..

Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.

Pobierz cały dokument sprawozdanie.z.pracy.dydaktyczno.doc Rozmiar 64 KB: Fragment dokumentu: SPRAWOZDANIE.. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego wspomagałyśmy rozwój dzieci, doskonaliłyśmy ich umiejętności, wychowywałyśmy i kształciłyśmy dzieci we wszystkich obszarach podstawy programowej.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III- 2014/2015 Klasa III liczy 10 uczniów.. Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego" wydawnictwa WSiP.Sprawozdanie z pracy wychowawczo- dydaktycznej w grupie dzieci 5-6 letnich za rok I semestr 2010/2011 DANE O GRUPIE Do grupy "Biedronki" uczęszczało 19 dzieci, w tym 11 sześciolatków i 8 pięciolatków.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany miesięczne.May 17, 2021SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci..

Do grupy uczęszcza też jeden czterolatek, zaś pozostałe to dzieci pięcioletnie.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.

POBIERANIE ICH JEST NIEDOZWOLONE:)z dnia 04.03.2020 r. ANALIZA I WNIOSKI Z PRZEBIEGU PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ I INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W GRUPIE II 1.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. PROGRAM W OPARCIU O KTÓRY PRACOWAŁA GRUPAPraca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona była w oparciu o podstawę programową, plan roczny oraz programy autorskie.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Z DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU.. Zadania nauczyciela wspomagającego opierają się na udzieleniu wsparcia dydaktyczno-wychowawczego uczennicy posiadającej orzeczenie o .SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ ZA I PÓŁROCZE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 GRUPA II- 3 LATKI We wrześniu grupa liczyła 30 dzieci.. Praca wychowawczo-dydaktyczna obejmowała realizację treści zawartych w programie, zatwierdzonym przez MEN, "Kocham przedszkole" wydawnictwa WSiP.. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a pod względem wieku 11 4-latków, 9 3-latków i 1 2-latka).. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w "Podstawie programowej wychowania .Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3, 4 latków liczyła 21 dzieci - 5 chłopców i 16 dziewczynek.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w II półroczu Grupa Żabek w roku szkolnym 2017/2018 liczyła 22 dzieci : 12 dziewczynek i 10 chłopców..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt